Vårt syfte

IIS finns för att tillhandahålla säkra internetintelligens- och utredningslösningar i världsklass till en noggrant granskad samling organisationer – aktivt utmana internetrelaterad kriminell verksamhet samtidigt som produktiviteten och effektiviteten inom kundorganisationerna förbättras.

Om oss

Internet Investigation Solutions, eller IIS för kort, är ett privatägt företag som bildades för att leverera lösningar, till både den offentliga och privata sektorn, baserade på icke-tillskrivbar öppen källkodsläsning och bevisfångst.

Grundarna av IIS bildade och driver ett av världens största dataskyddsföretag. Bland kunderna fanns polisen, CPS, regeringsdepartement, energiföretag, kommunikations- och läkemedelsföretag.

Dessa relationer skapade en djup förståelse för de svårigheter som klienter ställdes inför när de samlade in underrättelser från webben för att hjälpa till med försvar mot bedrägerier och andra kriminella aktiviteter. Kort därefter utvecklades ett produktsortiment kring dessa mycket specialistkrav, var och en med fokus på att tillhandahålla överlägsna lösningar till en specifik kundbas.

Våra märken

Long Arm® är en central del av IIS-portföljen. Programvaran erbjuder en heltäckande felaktig internetutrednings- och underrättelsesvit till brottsbekämpande och relaterade statliga sektorer, och möjliggör upptäckt, insamling och presentation av internetbaserade bevis, samtidigt som lagstiftningen efterlevs och beviskedjan bevaras.

OSAPP, Open Source Application, är i huvudsak en privatsektorversion av Long Arm. Plattformen har likheter med Long Arm, men den är strukturellt helt separat och fokuserar mer på riskhantering.

Vi arbetar tillsammans med dig för att designa säkra datarelaterade lösningar för att lösa dina operativa utmaningar. Vi bygger skräddarsydda, säkra, användarcentrerade produkter som utnyttjar data, analys och AI-kapacitet för att stödja din digitala transformation. Vi utrustar dig genom agilt coachning och designtänkande, levererat av erfarna branschexperter.

Vestigo är en utbildnings- och konsultorganisation byggd kring både Long Arm och OSAPP. Utbildningssidan av Vestigo erbjuder regelbundna kurser och CPD för användare av programvaran, medan konsultavdelningen fokuserar på att skapa, bygga, växa eller träna interna utrednings-/säkerhetsteam inom stora organisationer.

sv_SESV