Vårt formål

IIS finnes for å gi sikre internett-intelligens- og etterforskningsløsninger i verdensklasse til en nøye gjennomgått samling av organisasjoner – aktivt utfordrende internett-relatert kriminell aktivitet samtidig som produktiviteten og effektiviteten i klientorganisasjonene forbedres.

Om oss

Internet Investigation Solutions, eller IIS for kort, er et privateid selskap som ble dannet for å levere løsninger, til både offentlig og privat sektor, basert på ikke-tilskrivbar åpen kildekode-surfing og bevisfangst.

Grunnleggerne av IIS dannet og driver et av verdens største databeskyttelsesselskaper. Klienter inkluderte politistyrker, CPS, offentlige avdelinger, energifirmaer, kommunikasjon og farmasøytiske selskaper.

Disse relasjonene skapte en dyp forståelse av vanskelighetene klienter sto overfor når de samler etterretning fra nettet for å hjelpe til med forsvar mot svindel og andre kriminelle aktiviteter. Like etter ble det utviklet et produktspekter rundt disse svært spesialistkravene, hver med fokus på å tilby overlegne løsninger til en spesifikk kundebase.

Våre merker

Long Arm® er en kjernedel av IIS-porteføljen. Programvaren tilbyr en ende-til-ende feiltilskrivbar internettundersøkelse og etterretningspakke til rettshåndhevelse og relaterte offentlige sektorer, og tillater i seg selv oppdagelse, innhenting og presentasjon av internettbasert bevis, samtidig som den opprettholder lovoverholdelse og bevarer beviskjeden.

OSAPP, Open Source Application, er egentlig en privat sektorversjon av Long Arm. Plattformen har likheter med Long Arm, men den er strukturelt helt adskilt og fokuserer mer på risikostyring.

Vi samarbeider med deg for å designe sikre datarelaterte løsninger for å løse dine operasjonelle utfordringer. Vi bygger skreddersydde, sikre, brukersentrerte produkter som utnytter data, analyser og AI-funksjoner for å støtte din digitale transformasjon. Vi utstyrer deg gjennom smidig coaching og designtenkning, levert av erfarne bransjeeksperter.

Vestigo er en opplærings- og konsulentorganisasjon bygget rundt både Long Arm og OSAPP. Opplæringssiden til Vestigo tilbyr regelmessige kurs og CPD for brukere av programvaren, mens Konsulentavdelingen fokuserer på å skape, bygge, vokse eller trene interne etterforsknings-/sikkerhetsteam i store organisasjoner.

nb_NONB